Tel: 06-22693094 / 0592-269759

Tel: 06-22693094 / 0592-269759
Mail: info@suc6coaching.nl

Wie kunnen bij ons terecht?

(Onderwijs)mensen met stress en burn-out, studenten, teams, kinderen 

  • Coaching bij stress en burn-out bieden wij specifiek voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs.
  • Suc6coaching kan studiebegeleiding bieden, waardoor jij als student structuur en overzicht krijgt over je drukke persoonlijke leven. Daarnaast kunnen wij huiswerkbegeleiding bieden.
  • Door team coaching kunnen wij de werksfeer verbeteren en dus de efficiëntie van het werk. Het voorkomen van stress is een essentieel item binnen een goed samenwerkend team. Onze coach heeft veel ervaring met het coachen van onderwijsteams en het organiseren van teambuilding en studiedagen.
  • Suc6coaching biedt ook kindercoaching

Langdurige stress kan tot een burn-out leiden. Een burn-out die niet wordt behandeld kan tot een depressie leiden. Mensen die een burn-out hebben, zijn vaak doorzetters die te lang roofbouw op zichzelf plegen. Zij zijn meestal bijzonder dienstbaar voor anderen, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en leggen de lat hoog voor zichzelf. In Nederland hebben tienduizenden mensen een burn-out (gehad) en vooral onder jongeren stijgt dat aantal in rap tempo. Een van de oorzaken is te vinden in de moderne, complexe samenleving waar vooral jongeren in alle opzichten aan willen deelnemen. Zelfs onder kinderen is burn-out niet langer onbekend.