Tel: 06-22693094 / 0592-269759

Tel: 06-22693094 / 0592-269759
Mail: info@suc6coaching.nl

Hoe gaat het met je oogappel?

Voelt jouw kind zich veilig en gelukkig?

In een kinderleven gebeurt veel en daarbij is de rol van de ouder(s) cruciaal. Iedere ouder heeft momenten waarop hij/zij zich afvraagt: “wat moet ik nu doen?” Opvoeden vraagt veel van ouders, maar ook van kinderen zelf. Kan een kind alles goed aan wat er gevraagd wordt, niet alleen thuis maar ook op school en via vriendjes/vriendinnetjes? Het is niet altijd te merken of een kind zich goed en gelukkig voelt. Op school kan een kind door een gebrek aan zelfvertrouwen, door boosheid of verdriet onderpresteren. Suc6coaching kan helpen door middel van een paar gesprekken met daarin spelvormen en/of creatieve activiteiten verwerkt. Kinderen vinden coaching leuk, want het gaat immers over henzelf en zij voelen zich na afloop mentaal sterker!

Onze gediplomeerde coach is ook gecertificeerd voor kindercoaching en hij heeft veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen tijdens zijn onderwijsloopbaan. Hij kan ouders en kinderen vanaf 5 jaar helpen bij hun hulpvraag.

Ook hier geldt dat er een “klik” moet zijn tussen de coach en het kind (de cliënt) om tot een effect te komen waar alle betrokkenen tevreden over zijn.