Hoe doen wij dat?

Oplossingsgericht: in de natuur, in beweging, luisteren, praten, uitproberen en vooral doen

Tijdens het intakegesprek vertel jij jouw probleem en maken wij de inschatting of dat probleem via een aantal gesprekken is op te lossen. Vervolgens worden er doelen gesteld; dan worden er concrete acties afgesproken die noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken. Daarna ga jij die acties in de dagelijkse praktijk uitproberen. Ten slotte is er een evaluatie en wordt onderzocht of de acties een positief effect hebben op jouw gedrag, op je gevoel en je welbevinden. Voor het slagen van de coaching is een goed contact tussen de cliënt en de coach van groot belang.

  • Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de oplossingsgerichte coaching methode.
  • De coaching bij stress en burn-out gebeurt in de natuur. Het tarief voor de specifieke behandeling van stress en burn-out gaat in overleg.
  • Naast de vertrouwelijke gesprekken is er een mogelijkheid om via e-mail contact te onderhouden, ook nadat de gesprekkencyclus is afgerond.

Kosten: Het eerste, intakegesprek is altijd kosteloos. De kosten voor een coachtraject zijn afhankelijk van de zwaarte van de problematiek die speelt en van het aantal sessies dat nodig is. De kosten voor een dag of dagdeel team coaching /-building gaan in overleg.

Om de kwaliteit van de coaching te monitoren maken wij gebruik van een coaching monitor van de NOBCO. De resultaten van de coaching worden tussentijds en na afloop gemeten. Alle informatie wordt keurig samengevat in een helder eindrapport dat jij kosteloos ontvangt. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens en rapportages.